Przeciwdziałanie procesom starzenia się,
medycyna czynnościowa
Sabina Grochowski, MD anti-aging and internal medicine in Manhattan, New York

Oficjalne sprostowanie
line

Gwarancje i odpowiedzialność

Niniejsza strona internetowa została udostępniona przez Sabinę Grochowski, lekarza medycyny, do ogólnych celów informacyjnych, w stanie „takim jakim jest”. Nie jest to narzędzie diagnostyczne.  W przypadku nagłych wypadków, prosimy niezwłocznie kontaktować się z numerem 911.

Niniejsza strona internetowa nie będzie odpowiedzialna za wszelkie szkody przypadkowe, pośrednie, wtórne lub szczególne, a także za wszelkie szkody włączając w to bez żadnych ograniczeń, szkody wynikłe z utraty zysków, utraty kontraktów, reputacji, danych, informacji, dochodu, spodziewanych oszczędności lub relacji biznesowych, bez względu na to, czy użytkownik strony internetowej został lub nie został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, wynikającej lub pozostającej w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej lub innych stron z nią powiązanych.
Poprzez użytkowanie niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na warunki zwalniające od odpowiedzialności prawnej oraz ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej i akceptuje je jako właściwe. W przypadku braku akceptacji powyższych warunków, użytkowanie niniejszej strony internetowej jest zabronione.
Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące niniejszej strony internetowej są zastrzeżone i znajdują się w posiadaniu dr Sabiny Grochowski.
Odnośniki do innych stron internetowych zostały udostępnione dla wygody użytkowników. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności i kompletności treści przedstawianych na tych stronach, a także niezawodności, jakości lub wydajności produktów udostępnianych za pośrednictwem stron zewnętrznych.
Zastrzegamy sobie prawo do korekty i modyfikacji treści niniejszego sprostowania. Poprawiona lub zmodyfikowana wersja sprostowania będzie uważana za obowiązującą począwszy od daty pierwszej publikacji.