Przeciwdziałanie procesom starzenia się,
medycyna czynnościowa
Sabina Grochowski, MD Picture of staff in Manhattan, New York

„Moim celem jest zapewnić każdemu pacjentowi optymalny stan jego zdrowia”mówi Dr Sabina Grochowski.

Dokonania Dr Sabiny Grochowski:
line

Dr Sabina Grochowski jest internistą z ponad szesnastolenią praktyką. Jest licencjonowaną przez American Board of Medical Specialties specjalistką w zakresie przeciwdziałania procesom starzenia się. Uzyskała dyplom magistra żywienia i chorób metabolicznych na USF. Ukończywszy prestiżową Akademię Medyczną w Warszawie w Polsce, odbyła staż internistyczny i zdobyła specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, a następnie specjalizację w zakresie pulmonologii. Praktykowała jako lekarz dyżurny na izbie przyjęć. To właśnie owe lata obserwacji przypadków zaawansowanych chorób oraz ich konsekwencji dla pacjentów zaszczepiły w niej chęć i pasję do zapobiegania chorobom, do spojrzenia całościowego na pacjenta, a nie tylko na jego organy. Wiedza i umiejętności Dr Grochowski w zakresie medycyny czynnościowej i profilaktycznej ukształtowały jej całościowe i wszechstronne podejście do praktyki lekarskiej. Jej nadrzędnym celem w odniesieniu do każdego pacjenta jest uzyskanie i utrwalenie jego optymalnego stanu zdrowia, pielęgnowanie go i zapobieganie chorobom.