Przeciwdziałanie procesom starzenia się,
medycyna czynnościowa
Sabina Grochowski, MD Picture of staff in Manhattan

„Moim celem jest zapewnić każdemu pacjentowi optymalny stan jego zdrowia”
mówi Dr Sabina Grochowski.


Sabina Grochowski MD office, anti-aging and functional medicine in Manhattan New York City

O nas:
line

Przeciwdziałanie procesom starzenia się i medycyna czynnościowa

Na czym polega unikalna praktyka Dr Grochowski?
Każdy pacjent to odrębny i niepowtarzalny człowiek, który cały stoi w centrum zainteresowania Dr Sabiny Grochowski. Poświęca mu ona tyle czasu, by rozpoznać wszystkie jego potrzeby, a w efekcie najlepiej ocenić jego ogólny stan zdrowia. Dr Grochowski koncentruje się na poprawie zdrowia pacjenta poprzez zapobieganie chorobom i dbałość o jego dobrą formę, ocenianą z punktu widzenia całości organizmu, a nie wyrywkowego oglądu jego organów.

Kierując się zasadami medycyny czynnościowej Dr Sabina Grochowski stawia sobie za cel wykrywanie wszelkich nieprawidłowości, niedoborów oraz czynników stresu, które prowadzą do choroby. Dr Grochowski legitymuje się certyfikatem American Board of Medical Specialties w zakresie przeciwdziałania procesom starzenia się / medycyny regeneratywnej, zajmującej się zapobieganiem, wykrywaniem i odwracaniem degeneracji postępującej wraz z wiekiem. Terapie obejmują metody wewnętrznego, jak i zewnętrznego oddziaływania na organizm, które pobudzają jego zdolności do samoczynnej regeneracji.

Poprzez wnikliwe przestudiowanie czynników związanych ze stylem życia pacjenta (dieta, przyswajane substancje odżywcze, aktywność fizyczna, stres), przy zastosowaniu medycyny czynnościowej i przeprowadzeniu badań biochemicznych, które odsłaniają przyczyny chorób, jakże często przeoczane, Dr Grochowski pracuje z pacjentem nad odwróceniem wszystkich negatywnych czynników, które wywierają wpływ na organizm i jego regenerację.

Taka całościowa ocena jest niezwykle cenna i wręcz niezbędna do osiągnięcia dobrych wyników kuracji zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z tak złożonymi przypadkami medycznymi jak: depresja/stres, zespół nieszczelnego jelita, niewydolność kory nadnerczy czy zaburzenia hormonalne.